home
C.R.C.A
I.R.C.C.R.A
Programet
Publikimet

Rrjetezimi
Kontakto me ne
Links
Legjislacion

Udhezimet e OKB-së për Parandalimin e
Kriminalitetit Rinor (Parimet e Riadit)

Adaptuar dhe shpallur nga Asambleja e Pergjithshme me rezolutën 45/112 ne 14 Dhjetor 1990

 

Konventa Europiane për Ushtrimin e
të Drejtave të Fëmijëve

Strasburg, 25.01.1996

 

Konventa 182 e ILO-s per format me te renda te punes se femijes

Konventa NR. 29 e ILO-s ne lidhje me abuzimin fizik

Konventa Nr.138 e ILO-s në lidhje me Moshën minimale
për Pranimin në Pune

Rekomandimi 190

Rekomandim persa i perket ndalimit dhe veprimit te menjehereshem per eliminimin e formave me te renda te punes se femijes,adoptuar nga konfereca ne sesionin e 87

Gjeneve 17 Korrik 1999

Rregullat e Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen
e të Rinjve të Privuar nga Liria

E aprovuar nga Rezoluta e Asambleja se Përgjithshme 45 / 113 e 14 Dhjetorit 1990

Shtojce e konventes per heqjen e skllaverise

E pranuar nga nje Konference e te Plotfuqishmeve te mbledhur nga Keshilli Social dhe Ekonomik i rezolutes 608 (XXI) e dt 30 Prill 1956, mbajtur me 7 Shtator 1956 Gjeneve.

 

 

Per te pare keto dokumenta ju duhet Acrobat Reader